ราคา Price List เคอร์เร็นท์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ซี.ที. ( Current Transformer /CT) ยี่ห้อ LOVATO รุ่นDM

 

เคอร์เร็นท์ ทรานสฟอร์เมอร์/ซีที (Current Transformer/CT) ยี่ห้อ LOVATO

รุ่น

DM0T 50/5A,60/5A,805/5A,100/5A,150/5A  Class 1.0

DM2T 200/5A,250/5A   Class 1.0

DM3T 300/5A,400/5A,500/5A    Class 0.5/1.0

DM35T 800/5A   Class 0.5/1.0 

DM4T 1000/5A,1250/5A,1600/5A,2000/5A,2500/5A,3000/5A,

4000/5A   Class 0.5/1.0

 

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 13/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ