นโยบาย-การซื้อสินค้า/การชำระเงิน/การจัดส่งสินค้า/การคืนสินค้า-เปลี่ยนสินค้า/การรับประกันสินค้า

 

1. นโยบายการซื้อสินค้า (buying-policy)

1.1 เกี่ยวกับสินค้าบริษัท ปลื้มบุญ เน็ทเวอร์ค บิส จำกัด จัดจำหน่ายสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ถูกต้องตามกฎหมาย รายละเอียดรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงใกล้เคียงความเป็นจริง แต่อาจมีสีหรือรูปแบบผิดไปจากผลิตภัณฑ์จริงเล็กน้อย เนื่องจากความละเอียดของอุปกรณ์แสดงผลของลูกค้า

 

1.2 ขั้นตอนการสั่งซื้อ

- ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านหน้าเว็บไซต์ www.PNBmart.comได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลูกค้าสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าแต่ละชนิดได้ที่หน้าเว็บไซต์ www.PNBmart.comเมื่อลูกค้าพึงพอใจในสินค้าสามารถสั่งซื้อโดยกรอกรายละเอียดขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษหรือที่ e-mail : PNBmart@gmail.com

      - เมื่อข้อมูลขอใบเสนอราคา ระบุรุ่น ยี่ห้อ จำนวน ที่ลูกค้าต้องการส่งเข้ามา บริษัทฯตอบกลับราคาแจ้งลูกค้า ทางemail     

       ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้

      -เมื่อลูกค้าพอใจ/ยอมรับราคา ลูกค้าสามารถเปิดใบสั่งซื้อเพื่อยืนยันก่อนการสั่งซื้อและ ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่าน
        
โอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร จึงถือเป็นการยืนยันการสั่งซื้อ
      -
เมื่อลูกค้า เปิดใบสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วน เพื่อเป็นการยืนยันการสั่งซื้อสินค้า โดยแจ้งผ่านทาง
     
email :PNBmart@gmail.comพร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน แจ้งข้อมูลการเปิดใบกำกับภาษี พร้อมเลขผู้เสียภาษี 13 หลัก
      -
เมื่อบริษัทฯ ได้รับแจ้งการชำระเงินพร้อมหลักฐาน บริษัทฯจะยืนยันคำสั่งซื้อ และกำหนดการส่งมอบไปยัง email
     
ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้

      หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email วันจันทร์ –ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 . - 17.00 . เว้น วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

     เงื่อนไข 1.3 เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

    ท่านสามารถยกเลิกใบสั่งซื้อได้ (Purchase Order) ในกรณีที่ยังไม่โอนเงินชำระค่าสินค้า

    1.4. การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ 

     หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดแจ้งทางemail : PNBmart@gmail.com หรือทางLine iD : @PNBmart

   2. นโยบายการชำระเงิน

     เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

     2.1.ช่องทางการชำระเงิน

     โอนผ่านบัญชีธนาคาร โดยใช้เลขบัญชีสำหรับโอนเงิน ธนาคารกสิกรไทย สาขาแจ้งวัฒนะ ชื่อบัญชี

      บริษัท ปลื้มบุญ เน็ทเวอร์ค บิส จำกัด เลขที่ 470-2-31098-4

     2.2. ยืนยันการชำระเงิน

     เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังต่อไปนี้

      - ส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ email : PNBmart@gmail.com หรือทางLine iD : @PNBmart โดยระบุชื่อผู้สั่งซื้อมาด้วย

     2.3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน 

      เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยัน ว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้

     รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลข

     โทรศัพท์ 081-299-7718 ภายในวันและเวลาทำการ

   3. นโยบายการจัดส่งสินค้า

     3.1 เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

       - บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
       - บริษัทฯ จัดส่งสินค้าพร้อมใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
       - บริษัทฯจัดส่งสินค้า วันละ 1 ครั้ง เว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อที่ยืนยันการชำระเงินก่อน 12:00 น. จะถูกส่ง
         ภายใน
3วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับการแจ้งการชำระเงินค่าสินค้า
       - เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทาง
         ของสินค้า  (
Tracking number) หรือ เบอร์โทรขนส่งเอกชนไปทาง Emailที่ท่านแจ้งไว้

 

      3.2 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

        1. ส่ง EMS หรือไปรษณีย์แบบลงทะเบียนโดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึง
            ปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน
2 วันทำการ
            พื้นที่ชายแดนสินค้าจะถึงท่านภายใน
3วันทำการ ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในกำหนด กรุณาติดต่อที่
            ทำการไปรษณีย์ปลายทาง ค่าจัดส่งสินค้าเป็นไปตามอัตราไปรษณีย์

   หมายเหตุ บริการจัดส่งทางไปรษณีย์

- พัสดุไปรษณีย์ (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

- พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน (น้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม)

- พัสดุไปรษณีย์ EMS (น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม)

ความยาวพัสดุ ไม่เกิน 1.50 เมตร

พัสดุไปรษณีย์ลงทะเบียน / EMS มีระบบติดตามพัสดุ

 

2.บริการจัดส่งโดยบริษัทขนส่งเอกชนที่มีความชำนาญ เช่น NTC, SD Express, นิ่มซี่เส็ง น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม (นิ่มซี่เส็งมีระบบติดตามพัสดุ)

 

3.ลูกค้ารับสินค้าเองที่บริษัทฯ

  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า หลังจากแจ้งการชำระเงินค่าสินค้าพร้อมหลักฐานการโอนเงินที่ email : PNBmart@gmail.com บริษัทฯ จะยืนยันคำสั่งซื้อและกำหนดการส่งมอบ ไปยังemail ของลูกค้าที่ได้แจ้งไว้กับทางบริษัทฯแล้ว ไม่เกิน 3วันทำการสามารถรับสินค้าได้

 

  กรณีที่สินค้าไม่มีในสต็อค จะใช้ระยะเวลาเพื่อโอนเงินกลับคืนลูกค้าไม่เกิน 3วันทำการ นับถัดจากวันที่ลูกค้าแจ้งเลขบัญชี

และชื่อบัญชี ห้าง/ร้าน/บริษัท ถูกต้องตามความเป็นจริงตามชื่อที่ติดต่อสั่งซื้อ

 

 3.3 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งพร้อมหลักฐานการโอน

เงินชำระค่าสินค้า บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทาง บริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

     4. นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

            เพื่อ เป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า

         หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากการผลิต ท่านสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 กรุณาติดต่อบริษัทฯ เพื่อคืนสินค้าภายใน 3วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

 ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระ

 ค่าจัดส่งสินค้ากลับคืนท่าน

   สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

 พร้อมกล่อง   บรรจุภัณฑ์

          เมื่อได้รับสินค้าแล้วบริษัทฯ จะส่งสินค้าให้โรงงาน/ผู้ผลิต ตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า

         หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามเงื่อนไขการรับประกันของแต่ละผลิตภัณฑ์ ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 

         บริษัท ปลื้มบุญ เน็ทเวอร์ค บิส จำกัด  โทร. 081-299-7718

 

         4.1 เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า/นโยบายการยกเลิก/คืนสินค้า หรือบริการของทางร้านค้า ข้อมูลดังนี้

  • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
  • บริษัทฯ จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
  • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น
  • ถ้าสั่งซื้อสินค้าแล้วสินค้า ในสต็อก ไม่ครบตามต้องการ (ของลูกค้า) ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินตามยอดที่โอน

       5. นโยบายการรับประกันสินค้า

                 สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ http://www.PNBmart.comมีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติ

            ตามเงื่อนไขของ เจ้าของแต่ละผลิตภัณฑ์ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือ

            เปลี่ยนสินค้าจาก เจ้าของผลิตภัณฑ์โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

  • ลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
  • ในกรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้าบริษัทฯ

            เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

  • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
  • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
  • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
  Up Date 21/02/2019