หน้าแรก

  www.PNBmart.com  ยินต้อนรับทุกท่าน  เราจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง เช่น เบรกเกอร์(Circuit Breaker-เบรคเกอร์), แมกเนติกคอนแทคเตอร์(Magnetic Contactor), รีเลย์(Relay), ไม้ชักฟิวส์แรงสูง(Disconnect Sticks),เพาเวอร์ปลั๊ก(Power Plug),ไทม์เมอร์Timer,  โหลดเซ็นเตอร์(Load Center),พานลมิเตอร์(Panel Meter), คีมย้ำหางปลา(Cable Crimping Tools), คีมตัดสายไฟ(Cable Cutter Tools),คาปาซิเตอร์แบงค์(Capacitor Bank),สวิทช์แสงแดดควบคุมไฟถนน(Photo Street Lighting Control Relay),เฟสโปรเทคชั่น รีเลย์ (Phase Protection Relay) ฯลฯ

                   เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมรายละเอียดสินค้าจากเ เว็บไซต์เราได้ และขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่สนใจสินค้าของเราครับ