หน้าแรก

  www.PNBmart.com  ยินต้อนรับทุกท่าน  เราจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงต่ำแรงสูง อุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ไฟฟ้า แสงสว่าง เช่น โคมไฟแอลอีดี (LED  Lighting Fixture),หลอดไฟแอลอีดี( LED Lamp), ขั้วหลอดไฟ(Lamp Holder),สายไฟ(Cable), เบรกเกอร์(Circuit Breaker-เบรคเกอร์), แมกเนติกคอนแทคเตอร์(Magnetic Contactor), รีเลย์(Relay), หม้อแปลงแปลงปรับแรงดันแกนหมุน(Variable Voltage Transformer-Variac), ไม้ชักฟิวส์แรงสูง(Disconnect Sticks),เพาเวอร์ปลั๊ก(Power Plug),ไทม์เมอร์(Timer),  โหลดเซ็นเตอร์(LoadCenter),พานลมิเตอร์(Panel Meter), คีมย้ำหางปลา(Cable Crimping Tools), คีมตัดสายไฟ(Cable Cutter Tools),โคมไฟฉุกเฉิน(Emergency Light),ป้ายบอกทางฉุกเฉิน(Exit Sign Light),คาปาซิเตอร์แบงค์(Capacitor Bank),สวิทช์แสงแดดควบคุมไฟถนน(Photo Street Lighting Control Relay) ฯลฯ

                   เรียนเชิญเข้าเยี่ยมชมรายละเอียดสินค้าจากเ เว็บไซต์เราได้ และขอขอบพระคุณทุกทุกท่านที่สนใจสินค้าของเราครับ