ราคาตั้ง Price List มิเตอร์ วัดค่าพลังงานไฟฟ้า แบบ ดิจิตอล (Digital Energy Meter/Watt Hour Meter) ยี่ห้อ LOVATO

ดิจิตอลมิเตอร์ วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Digital Energy Meters/Watt Hour Meter) ยี่ห้อ LOVATO

รุ่น DME-D120 T1 Direct Single-Phase (ต่อตรง 1เฟส2สาย) 63A 

Voltage Supply 220-240Vac. L-N 50/60Hz. Static Output Pulse

รุ่น DME-D121 Direct Single-Phase (ต่อตรง 1เฟส2สาย) 63A 

Voltage Supply 220-240/110-120Vac. L-N 50/60Hz. ModeBus RTU RS485 

รุ่น DME-D301 Direct Three-Phase (ต่อตรง 3เฟส4สาย) 80A 

Voltage Supply 323-456Vac. L-L,187-264Vac. L-N 50Hz. 

ModeBus RTU RS485

รุ่น DME-D320 CT 5A Three-Phase (ต่อผ่าน CT 3เฟส4สาย) 

Voltage Supply 323-456Vac. L-L,187-264Vac. L-N 50Hz. 

ModeBus RTU RS485 Class 1.0

รุ่น DME-D330 CT 5A Three-Phase (ต่อผ่าน CT 3เฟส4สาย) 

Voltage Supply 323-456Vac. L-L,187-264Vac. L-N 50Hz. ModeBus RTU RS485 Class 0.5S

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมาก

Up Date 20/01/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ