ราคาPrice List มิเตอร์วัดพลังงาน (Digital Energy Meter/ Watt-Hour Meter/Kwh Meter) ยี่ห้อ Crompton


ดิจิตอลมิเตอร์ วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Digital Energy Meters/Kilowatt-Hour/KWh Meter) ยี่ห้อ Crompton

รุ่น DRS-45-1P-MOD-01 Direct Single-Phase 45A 

Modbus 2Pulse Output

รุ่น DRS-100-1P-MOD-01 Direct Single-Phase 100A 

Modbus 2Pulse Output

รุ่น DRS-100-3P-MOD-01 Direct Three-Phase 100A 

Modbus 2Pulse Output

รุ่น DRS-CT-3P-MOD-2T ผ่าน CT /5A  Three-Phase 100A 

Modbus 2Pulse Output 

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมาก

Up Date 3/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ