ราคา Price List ทาวเวอร์ไลท์ แอลอีดี (Tower light/Signal light LED) ยี่ห้อ Dako

ทาวเวอร์ไลท์ แอลอีดี (Tower Light LED) ยี่ห้อ Dako

รุ่น ไม่มีเสียง ไฟติดต่อเนื่อง Input Voltage 24Vac/dc.,110Vac.,220Vac. 50Hz. (ในตัวเดียวกัน)

รุ่น 1 ชั้น ไม่มีเสียง DLT5-1T-G เขียว, DLT5-1T-H น้ำเงิน,

DLT5-1T-R แดง, DLT5-1T-W ใส, DLT5-1T-Y เหลือง

รุ่น 2 ชั้น ไม่มีเสียง DLT5-2T-RG แดง-เขียว, DLT5-2T-RW แดง-ใส,

DLT5-2T-RY แดง-เหลือง

รุ่น 3 ชั้น ไม่มีเสียง DLT5-3T-RGY แดง-เขียว-เหลือง,

DLT5-3T-GWY เขียว-ใส-เหลือง

รุ่น 4 ชั้น ไม่มีเสียง DLT5-4T-A เขียว-แดง-ใส-เหลือง

รุ่น 5 ชั้น ไม่มีเสียง DLT5-5T-A เขียว-น้ำเงิน-แดง-ใส-เหลือง

 รุ่น มีเสียง (Buzzer) ไฟติดต่อเนื่อง Input Voltage 24Vac/dc.,110Vac.,220Vac. 50Hz. (ในตัวเดียวกัน)

   รุ่น 1 ชั้น มีเสียง DLT5-1U-G เขียว, DLT5-1U-H น้ำเงิน,

   DLT5-1U-R แดง, DLT5-1U-W ใส, DLT5-1U-Y เหลือง

   รุ่น 2 ชั้น มีเสียง DLT5-2U-RG แดง-เขียว, DLT5-2U-RW แดง-ใส, DLT5-2U-RY แดง-เหลือง

   รุ่น 3 ชั้น มีเสียง DLT5-3U-RGY แดง-เขียว-เหลือง,DLT5-3U-GWY เขียว-ใส-เหลือง

    รุ่น 4 ชั้น มีเสียง DLT5-4U-A เขียว-แดง-ใส-เหลือง     รุ่น 5 ชั้น มีเสียง DLT5-5U-A เขียว-น้ำเงิน-แดง-ใส-เหลือง 

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 13/01/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ