ราคา Price List มิเตอร์ วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Kilowatt-Hour Meter/Energy Meter) ยี่ห้อ Circutor

 

ดิจิตอลมิเตอร์ วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Digital Energy Meters/KWh Meter) ยี่ห้อ Circutor

รุ่น CEM-C6 Code Q26112  Direct Single-Phase

รุ่น CEM-C10-212-RS485 Code Q21112100 Direct Single-Phase

รุ่น CEM-C12C-212-RS485 Code Q27211 Direct Single-Phase

รุ่น CEM-C30-312-RS485 Code Q23422100 Indirect Three-Phase (ผ่าน CT)

รุ่น CEM-C31-485-DS Code Q23531 Indirect Three-Phase (ผ่าน CT) 

รุ่น CEM-C31-485-T1 Code Q23521 Indirect Three-Phase (ผ่าน CT) 

 รุ่น EDMk-ITF-485-C2 Code M31751 Indirect Three-Phase (ผ่าน CT) 

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมาก

Up Date 25/02/2023

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ