ราคา Price List เคอร์เร็นท์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ซี.ที. ( Current Transformer /CT) ยี่ห้อ Circutor รุ่น TC,TD,TP

เคอร์เร็นท์ ทรานสฟอร์เมอร์/ซีที (Current Transformer/CT) ยี่ห้อ Circutor

รุ่น  TD

TD5 50/5A - 125

TD6 150/5A - 600/5A

TD8 400/5A - 1000/5A

TC10 1000/5A - 2000/5A 

TC12 1600/5A - 4000/5A

 

รุ่น TP Split Core (ถอดประกอบ)  

TP-88 250/5A - 1000/5A

TP-812 500/5A - 1600/5A

TP-816 1600/5A - 5000/5A

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 11/03/2022 

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ