ราคา Price List เคอร์เร็นท์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ซี.ที. ( Current Transformer /CT) ยี่ห้อ Circutor รุ่น TC,TD,TP

เคอร์เร็นท์ ทรานสฟอร์เมอร์/ซีที (Current Transformer/CT) ยี่ห้อ Circutor

รุ่น  TD,TC  Class 0.5

TD5.1 40/5A,50/5A,60/5A,75/5A,100/5A,125/5A

TD6 150/5A,200/5A,250/5A,300/5A,400/5A,500/5A,600/5A

TD8 400/5A,500/5A,600/5A,800/5A,1000/5A

TC10 1000/5A,1200/5A,1600/5A,2000/5A 

TC12 1600/5A,2000/5A,2500/5A,3000/5A,4000/5A 

รุ่น TP Split Core (ถอดประกอบ)  Class 0.5/1.0

TP-88 250/5A,300/5A,400/5A,500/5A,600/5A

TP-812 500/5A,600/5A,750/5A,800/5A,1000/5A,1200/5A,1500/5A, 1600/5A

TP-816 2000/5A,2500/5A,3000/5A,4000/5A,5000/5A

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 19/01/2023 

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ