ราคา Price List เคอร์เร็นท์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ซี.ที. ( Current Transformer /CT) ยี่ห้อ Circutor รุ่น TC,TA,TP

เคอร์เร็นท์ ทรานสฟอร์เมอร์/ซีที (Current Transformer/CT) ยี่ห้อ Circutor

รุ่น  TC  Class 0.5 

TC4 50/5A - 200/5A, TC5 40/5A - 125/5A , TC6 150/5A - 600/5A

TC8 500/5A - 1000/5A, TC10 1000/5A - 2000/5A, 

TC12 1600/5A - 4000/5A

รุ่น TA Class 0.5

TA400 800/5A - 1500/5A, TA600 2000/5A - 5000/5A

รุ่น TP Spit Core  Class 0.5

TP-23 100/5A - 400/5A

TP-58 250/5A -1000/5A

TP-88 250/5A - 1000/5A

TP-812 500/5A - 1500/5A,  TP-816 1000/5A - 5000/5A

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 15/09/2021

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ