ราคา Price List เคอเร้นท์ ทรานฟอร์เมอร์ Current Transformer (ซีที/CT) ยี่ห้อ DAKO รุ่น DP แบบ  Split Core (ถอดประกอบ)

เคอเร้นท์ ทรานฟอร์เมอร์ Current Transformer (ซีที/CT) ยี่ห้อ DAKO 

แบบ  Split Core (ถอดประกอบ) Class 1.0

รุ่น DP-23 100/5A-250/5A ขนาด Window 20x30mm

แบบ  Split Core (ถอดประกอบ) Class 0.5

รุ่น DP-23 300/5A-400/5A ขนาด Window 20x30mm

รุ่น DP-58 250/5A-1000/5A ขนาด Window 50x80mm

รุ่น DP-812 1000/5A-1500/5A ขนาด Window 80x120mm

รุ่น DP-816 2500/5A-5000/5A ขนาด Window 80x160mm

แบบ Standard Class 0.5

รุ่น MSQ-30 30/5A - 200/5A,   รุ่น MSQ-40 200/5A - 400/5A

รุ่น MSQ-60 400/5A - 800/5A, รุ่น MSQ-100 1000/5A - 3000/5A, 

รุ่น MSQ-125 2000/5A - 5000/5A

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 25/05/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ