ราคา Pricelist คีมย้ำหางปลา ไฮดรอลิค แบบหกเหลี่ยม (Hexagon Hydraulic Crimping Tool) ยี่ห้อ OPT Made in Taiwan

เครื่องย้ำหางปลา ไฮดรอลิค แบบ 6 เหลี่ยม 

(HEXAGON Hydraulic Crimping Tool) ยี่ห้อ OPT

รุ่น  CO400H/16/HB,HS700 ย้ำหางปลา ขนาด 16-400 Sq.mm.

รุ่น  CO400H/HB,HS700 ย้ำหางปลา ขนาด 70-400 Sq.mm.

รุ่น  CO400H/16/HB,HS700 ย้ำหางปลา ขนาด 16-400 Sq.mm.

รุ่น  CO500H//HS700,FS700 ย้ำหางปลา ขนาด  35-500 Sq.mm.

รุ่น  CO630H/HS700,FS700 ย้ำหางปลา ขนาด 300-630 Sq.mm.

รุ่น  CO800H/HS700,FS700 ย้ำหางปลา ขนาด 300-800 Sq.mm.

รุ่น  THX-185H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 10-185 Sq.mm.

รุ่น  THX-240H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 10-240 Sq.mm.

    รุ่น  THX-325H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 10-400 Sq.mm.

    รุ่น  THX-1851 ย้ำหางปลาขนาด 10-185 Sq.mm./รุ่น THX-185 ย้ำหางปลาขนาด 10-185 Sq.mm 

    รุ่น  THX-240 ย้ำหางปลาขนาด 10-240 Sq.mm. / รุ่น  THX-2401 ย้ำหางปลาขนาด 10-240 Sq.mm.

    รุ่น  THX-325 ย้ำหางปลาขนาด 10-400 Sq.mm. / รุ่น  TP-22 ย้ำหางปลาขนาด 10-300 Sq.mm.

    รุ่น  TP-22H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 10-300 Sq.mm. 

    รุ่น  TP-240H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 16-240 Sq.mm.

    รุ่น  TP-300H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 35-400 Sq.mm. 

    รุ่น  TP-400H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 16-400 Sq.mm.

    รุ่น  TP-630H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 35-630 Sq.mm. 

    รุ่น  TP-420H/HS700,FS700 ย้ำหางปลาขนาด 35-400 Sq.mm.

    รุ่น  TP-240 ย้ำหางปลาขนาด 16-240 Sq.mm. / รุ่น  TP-400 ย้ำหางปลาขนาด 16-400 Sq.mm.

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า   และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ 

Up Date 05/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ