ราคา Price List แมกเนติก คอนแทคเตอร์ คาปาซิเตอร์แบงค์(Magnetic Contactor for Cap-Bank)   ยี่ห้อ BENEDICT ขนาด 4Kvar-100Kvar Coil 230Vac.

คอนแทคเตอร์ สำหรับ คาปาซิเตอร์แบงค์ (Contactor for Cap Bank) ยี่ห้อ BENEDICT 

รุ่น K3-18NK10 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 12.5Kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-24K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 20kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-32K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 25kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-50K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 33.3kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-62K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 50kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-74K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 75kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-90K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 80kvar 400V. 50Hz.

รุ่น K3-115K00 230 ใช้กับ Cap Bank ขนาดไม่เกิน 100kvar 400V. 50Hz.

 

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า   อีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 Up Date 12/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ