ราคา Price List ดิจิตอล โปรเทคชั่น รีเลย์ (Digital Protection Relay) ยี่ห้อ SELEC ชนิด Voltage Protection Relay,Current Protection Relay,Earth Leakage Protection Relay

 ดิจิตอลโปรเทคชั่น รีเลย์ (Digital Protection Relay) 

ยี่ห้อ SELEC

Type Digital Voltage Protection Relay 

รุ่น 900VPR-2-280/520V-CE  Certification CE

รุ่น 900VPR-2-280/520V-CE  Certification CE&UL

รุ่น 900VPR-BL-U-CE  Certification CE

Type Digital Current Protection Relay

รุ่น 900CPR-1-230V,900CPR-3-230V

รุ่น 900CPR-3-1-BL-230V-CE Certification CE

    Type Digital Earth Leakage Protection Relay

    รุ่น 900ELR-2-230V-CE Certification CE

    Core Balance Current Transformer/CT Zero Phase Current

    รุ่น CBCT-35-1,CBCT-70-1,CBCT-120-1

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 25/02/2022

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ