ราคา Price List พาแนลมิเตอร์ วัดความถี่ไฟฟ้า แบบเข็ม (Analog Frequency Panel Meter),พาแนลมิเตอร์ วัดลำดับเฟส (Phase Sequence Panel Meter),พาแนลมิเตอร์ Dynamometer Synchroscope ยี่ห้อ Crompton

พาแนลมิเตอร์ แบบเข็ม (Analog  Panel Meter)                ยี่ห้อ Crompton

Frequency Meter รุ่น E241-41S,E243-41S,E244-41S

Dual Frequency Meter รุ่น 244-41D

Phase Sequence Indicator รุ่น 243-12P,244-12P

Dynamometer Synchroscope รุ่น 244-145,244-146,244-147,244-144 รุ่น 246-145,246-146,246-147,246-144

 360 LED Synchroscope รุ่น 244-AG

 360 LED Synchroscope and Synchro Check Relay รุ่น 244-14GG,244-14LG

 360 LED Synchroscope and Synchro Check Relay (Dead Bus) รุ่น 244-14HG

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 15/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ