ราคา Price List ปลั๊กเพาเวอร์ ตัวผู้-เต้ารับตัวเมียขาบิดล็อค (Plug/Socket-Receptacle Locking Type) สำหรับโรงงาน American Denki รุ่น 15A,20A,30A,60A,100A  Made In JAPAN

ปลั๊กโรงงาน ตัวผู้-เต้ารับตัวเมียขาบิดล็อค (Plug/Socket-Receptacle Locking Type)  ยี่ห้อ American Denki 

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3110 2P3W 15A 125V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3112 

เต้ารับคู่ รุ่น #3110D/HD 2P3W 15A 125V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3112 

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3120 2P3W 15A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3122 

เต้ารับคู่ รุ่น #3120D/HD 2P3W 15A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3122 

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3210 2P3W 20A 125V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3212 

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3220 2P3W 20A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3222

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3240 2P3W 20A 480V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3242

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4220 3P4W 20A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4222

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4240 2P3W 20A 480V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4242

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3320 2P3W 30A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3322

เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3360 3P3W 30A 600V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3362

 

 เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4320 3P4W 30A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4322,  เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4360 3P4W 30A 600V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4362

 เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3620 3P3W 60A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3622,  เต้ารับเดี่ยว รุ่น #3660 3P3W 60A 600V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #3662

 เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4620 3P4W 60A 250V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4622 เต้ารับเดี่ยว รุ่น #4660 3P4W 60A 600V. ใช้กับ ปลั๊กตัวผู้ #4622

 

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 18/01/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ