ราคา Pricelist โปรเทคชั่น รีเลย์ ป้องกันกระแส (Protection AC Current Relay) ยี่ห้อ Crompton  AC Current  Single Phase Model 252-PAU,252-PAO,253-PAD, 3Phase 3/4wire Model 253-PAV,  253-PAP

Protection AC Current Relay ยี่ห้อ Crompton 

AC Current  

Single Phase

Model 252-PAU,PAU-5 Uder Current

Model 252-PAO,PAO-5 Over Current

Model 253-PAD,PAD-5 Under&Over Current

3Phase 3/4wire 

Model 253-PAV,PAV-5 Under Current

Model 253-PAP,PAP-5 Over Current

Protection AC Reverse Power (Current) 

Model 256-PAS,256-PAT,256-PAQ,256-PAR

Model PAT-100/120,PAT-173/240,PAT-380/480

                                                                   Model PAS-100/120,PAS-173/240,PAS-380/480 

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ  

Up Date 2/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ