ราคา Price List ฟิชเทป ( Fish Tape ) ยี่ห้อ OPT แบบ F.R.P. Made in Taiwan

ฟิชเทป (Fish Tape) ยี่ห้อ OPT แบบ F.R.P. Made in Taiwan

รุ่น Ø 5mm. F0515 ยาว 15M,F0530 ยาว 30M,F0550 ยาว 50M,

F05100T ยาว 100M พร้อมล้อ

รุ่น Ø ุ6mm. F0615ยาว 15M,F0630 ยาว 30M,F0650 ยาว 50M,

F06100T ยาว 100M,F06150T ยาว 150M  พร้อมล้อ

รุ่น Ø 7.2mm. W07100R ยาว 100M พร้อมล้อ

รุ่น Ø 9mm. F09100T ยาว 100M,F09200T ยาว 200M พร้อมล้อ

รุ่น Ø 11mm. F11100T ยาว 100M, F11120T ยาว 120M, 

F11150T ยาว 150M,F11200T ยาว 200M  พร้อมล้อ

รุ่น Ø 14mm. F14100T ยาว 100M,F14200T ยาว 200M พร้อมล้อ

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 Up Date 05/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ

  • 3-FRP-FishTape-HARU-310.jpg
    หากท่านต้องการใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษกรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า และอีเมล์ตอบกลับลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ/ขอบพระคุณมากครับ Up Date 05/02/2024