ราคา Price List เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker) ยี่ห้อ Eaton-Moeller รุ่น NZMB,NZMC,NZMN,NZNS,NZMH

   โมลเดส เซอร์กิต เบรกเกอร์/เบรกเกอร์ (Mold Case Circuit

Breaker/NO Fuse Breaker/MCCB) อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์

ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)

กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง

สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสีย

หายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่

     โมลเคสเซอร์กิต เบรกเกอร์ (MCCB/Mold Circuit Breaker) ของ

Eaton(Moeller เดิม) รุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094

สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ

Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับ

กระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit

Breaker) "Eaton/Moeller" มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น

 

   Model NZMB1-AS,   NZMB2-AS 25KA 

   Model NZMC1-AS  NZMC2-AS  NZMC3-AS 36KA 

   Model NZMN1-AS,   NZMN2-AS  NZMN3-AS,   NZMN4-AE 50KA

   Model NZMS1-AS,   NZMS2-AS,    NZMS3-AS,   NZMS3-AS 70KA

   Model NZMS4-AE800- NZMS4-AE1600 70KA

   Model NZMH3,   NZMH4 85/150KA

   Switch Disconnect N1,N2,N3,N4

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า           

อีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 12/06/2021

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ