ราคา Price List เซอร์กิตเบรกเกอร์ MCCB (Molded Case Circuit Breaker)

 

     โมลเดส เซอร์กิต เบรกเกอร์/เบรกเกอร์ (Mold Case Circuit

Breaker/NO Fuse Breaker/MCCB) อุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับ เป็นสวิทช์

ตัดตอนอัตโนมัติ เพื่อป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินพิกัด (Overload)

กระแสลัดวงจร (Short Circuit) เช่น ป้องกันมอเตอร์ ป้องกันระบบแสง

สว่าง ป้องกันการลัดวงจรของสายไฟในระบบไฟฟ้าไม้ให้เกิดความเสีย

หายและเกิดอัคคีภัยต่อสถานที่

     โมลเคสเซอร์กิต เบรกเกอร์ (MCCB/Mold Circuit Breaker) ของ

Eaton(Moeller เดิม) รุ่น NZM ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC/EN 6094

สามารถรองรับกระแสสูงสุดได้ 1600A โดยมีระบบป้องกันแบบ

Themomagnetic Release และแบบ Electronic Release ทั้งชนิด ปรับ

กระแสไม่ได้และปรับกระแสได้ (Ajustable) เซอร์กิต เบรกเกอร์ (Circuit

Breaker) "Eaton/Moeller" มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น

 

Model NZMB1-A20 - A160 25KA,     Model NZMB2-A125 -  A300 25KA

Model NZMC1-A20 - A160 36KA,     Model NZMC2-A160 - A300 36KA,     Model NZMC3-A320 - A500 36KA

Model NZMN1-A20 - A160 50KA,     Model NZMN2-A160 - A300 50KA,     Model NZMN3-A320 - A500 50KA

Model NZMH1-A20-A160 100/150KA,  Model NZMH2-A160-A300 100/150KA, Model NZMH3-A320-A500 100/150KA

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า           

อีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ


UpDate 18/06/2019

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ