ราคา Price List ไม้ชักฟิวส์ แรงสูง ( Disconnect Sticks High Volt ) ยี่ห้อ Home Security

ไม้ชักฟิวส์แรงสูง (Disconnect Sticks-Hot Sticks)

ยี่ห้อ Home Security รุ่น HDS-24-3 ขนาด 8 ฟุต x 3 ท่อน สีส้ม

     เป็นเครื่องมือสำหรับช่างฮอทไลน์ (Hot Line-Line Man) ใช้ ปลด - สับ

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น Disconnecting Switch, Fuse, Cut Out,

Drop Out เป็นต้น

     สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิต ไม้ชักฟิวส์แรงสูง ตัวไม้ทำจากฉนวนไฟฟ้า

Epoxiglass ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพื่อป้องกันความชื้น

และเพิ่มความแข็งแรง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าตามมาตรฐาน ASTM.F711

& OSHA Standard Test, IEC 855/85 100KV./Foot/5 Minute ส่วน

Switch Head, Disconnected Head เป็นโลหะทำจาก Case Bronze มี

ความแข็งแรงทนทานต่อการปฏิบัติงานสับและชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้า

แรงสูงและเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้น ขณะปฏิบัติงานในสภาวะความชื้นสูง

ให้ใช้งานร่วมกับถุงมือ ( Dielectric Rubber Glove)

 รุ่นที่มีจำหน่าย

 ไม้ชักฟิวส์แรงสูง HDS-24-3 แบบ 3 ท่อน x 8 ฟุต ความยาวรวม 24 ฟุต (ประมาณ 7.20 เมตร) พร้อมถุงใส่       

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 

Up Date 15/02/2024

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ