ราคา Price List ไม้ชักฟิวส์ แรงสูง ( Disconnect Sticks High Volt ) ยี่ห้อ Kearney


 ไม้ชักฟิวส์แรงสูง (Disconnect Sticks-Hot Sticks)    

ยี่ห้อ KEARNEY สีเหลือง

  เป็นเครื่องมือสำหรับช่าง Hot Line ( Line Man) ใช้ Open -Closing

อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงเช่น Disconnecting Switch, Fuse CutOut,

DropOut ,Fuse Link เป็นต้น

     สำหรับวัสดุที่ใช้ผลิต ไม้ชักฟิวส์แรงสูง ตัวไม้ทำจากฉนวนไฟฟ้า

Epoxiglass ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพื่อป้องกันความชื้น

และเพิ่มความแข็งแรงมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน NEMA Standard   

       Switch Head, Disconnected Head, Spliced Disconnect

Head เป็นโลหะทำจาก Case Bronzeมีความแข็งแรงทนทาน ต่อการสับ

และชักสวิทช์ไฟในระบบไฟฟ้าแรงสูงและเพื่อความปลอดภัยสูงขึ้น

ขณะปฏิบัตงานในสภาวะความชื้นสูงให้ใช้งานร่วมกับถุงมือ

    รุ่นที่มีจำหน่าย Kearney 1300-500-24-3

    แบบ 3 ท่อน x 8 ฟุต ความยาวรวม 24 ฟุต (ประมาณ 7.20 เมตร) พร้อมซองใส่

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 24/02/2024  

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ