เกี่ยวกับเรา

    บริษัท ปลื้มบุญ เน็ทเวอร์ค บิส จำกัด ได้จดทะเบียนนิติบุคคล

เปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ.2540 จำหน่ายสินค้าด้าอุปกรณ์
ไฟฟ้า โรงงานและระบบแสงสว่าง
เช่น เบรคเกอร์ แมกเนติกคอนแทคแตอร์ หม้อแปลงปรับแรงดัน ไม้ชักฟิวส์ คีมย้ำหางปลา คีมตัดสายไฟ สายไฟ โคมไฟ หลอดไฟ ขั้วหลอด สวิทช์แสงแดด สวิทช์ควบคุมต่างๆ ฯลฯ ให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรมชลประทาน สถาบันการศึกษาต่างๆ เรามีประสบการ์ณด้านนี้และได้เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า Onlineโดยผ่าน www.PNBmart.com

     เรายินดีอย่างมากที่ท่านได้มาเยี่ยมชม website ของเรา หากมี 

ข้อสงสัยเรื่องใดหรือต้องการรายละเอียด ของสินค้าเพิ่มเติม เรา

ยินดีบริการท่านด้วยความเต็มใจ ขอขอบพระคุณอยางสูง

 

 Up Date 21/09/2021

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ