า Price List เคอร์เร็นท์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ ซี.ที. ( Current Transformer /CT) ยี้ห้อ Schneider

คอร์เร็นท์ ทรานสฟอร์เมอร์/ซีที (Current Transformer/CT) ยี่ห้อ Schneider

Type C รุ่น METSECT5CC  40/5A - 250/5A Class 0.5,1.0,3.0

Type M รุ่น METSECT5MA  150/5A - 300/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5MB  250/5A - 400/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5MC  250/5A - 800/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5MD  500/5A - 800/5A Class 0.5,1.0

Type D รุ่น METSECT5DA  800/5A - 1500/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5DB  1000/5A - 3000/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5DC  2000/5A - 3000/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5DD  1000/5A - 1500/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5DE  1000/5A - 2000/5A Class 0.5,1.0

           รุ่น METSECT5DH  1250/5A - 2000/5A Class 0.5,1.0

    Type V รุ่น METSECT5VV  5000/5A - 6000/5A Class 0.5,1.0 

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

๊Up Date 24/3/2023

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ