ราคา Price List เซฟตี้สวิทช์ (Safety Switch ) ยี่ห้อ Square D/Schneider

เซฟตี้สวิทช์ (Safety Switch ) ยี่ห้อ Square D/Schneider

รุ่น 1Phase 240Vac. ใช้Fuse (ราคา ไม่รวมฟิวส์) 

D221N,D222N,D223N,D224N,D225N (ใช้ภายในอาคาร) NEMA Type 1

D221NRB,D222NRB,D223NRB,D224NRB,D225NR (ใช้ภายนอกอาคาร) NEMA Type 3R

รุ่น 3Phase 600Vac. ใช้ Fuse (ราคา ไม่รวมฟิวส์)

H361,H362,H363,H364,H365,H366,H367,H368 (ใช้ภายในอาคาร) NEMA Type 1

H361RB,H362RB,H363RB,H364RB,H365R,H366R,H367R,H368R     (ใช้ภายนอกอาคาร) NEMA Type 3R

รุ่น 1Phase 240Vac. ไม่ใช้Fuse  

DU221RB,DU222RB (ใช้ภายนอกอาคาร) NEMA Type 3R

รุ่น 3Phase 240Vac. ไม่ใช้Fuse  

DU321,DU322,DU323,DU324 (ใช้ภายในอาคาร) NEMA Type 1

DU321RB,DU322RB,DU323RB,DU324RB (ใช้ภายนอกอาคาร) NEMA Type 3R

รุ่น 3Phase 600Vac. ไม่ใช้Fuse  HU361,HU362,HU363,HU364,HU365,HU366  (ใช้ภายในอาคาร) NEMA Type 1

รุ่น 3Phase 600Vac. ไม่ใช้Fuse  HU361RB,HU362RB,HU363RB,HU364RB,HU365RB,HU366RB  (ใช้ภายนอดอาคาร) NEMA Type 3R

Double Throw Safety Switch รุ่น 3Phase 240Vac. DTU362,DTU363,82344 (ใช้ภายในอาคาร) NEMA Type 1

Double Throw Safety Switch รุ่น 3Phase 240Vac. DTU362RB,DTU363RB,82344RB (ใช้ภายนอกอาคาร) NEMA Type 3R

 

  หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ  

Up Date 18/05/2023

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ