ราคา Price List สวิทช์กด/ไพลอตแล้มป์/สวิทช์ลูกศร ตู้ไฟฟ้า ชนิด แอลอีดี (LED Push Button/Pilot lamp) ยี่ห้อ DAKO

Control Switch สำหรับตู้ไฟ ยี่ห้อ Dako

LED Pilot Lamp รุ่น AD16DS 16mm. 12V,24V,110V,220V

LED Pilot Lamp รุ่น AD22DS 22mm. 12V,24V,110V,220V,380V 

Buzzer อ็อด มี Lamp รุ่น AD22MR  22mm. 24V,110V,220V,380V  

Voltage Indicator มิเตอร์ วัดแรงดัน (V)

รุ่น AD22-22VMS แบบสี่เหลี่ยม, รุ่น AD22-22VM แบบกลม

Amp Indicator มิเตอร์ วัดกรแส (A)

รุ่น AD22-22AMS แบบสี่เหลี่ยม, รุ่น AD22-22AM แบบสี่เหลี่ยม

Frequency Meter/Hz Indicator มิเตอร์ วัดความถี่ (Hz)

รุ่น AD22022HMS แบบสี่เหลี่ยม ,รุ่น AD22-22HM แบบกลม

Voltage & Amp Indicator มิเตอร์ วัด แรงดันและกระแส (V,A)

ในตัวเดียวกัน รุ่น AD22-22VAM แบบกลม

     

     Voltage & Amp & Hz Indicator มิเตอร์ วัดแรงดัน กระแส ความถี่ ในตัวเดียวกัน (V,A,Hz Meter) รุ่น AD22-22VAHS

     Surface Temperature Indicator มิเตอร์ วัดอุณหภฺูมิผิวสัมผัส รุ่น AD22-22TMR แบบกลม, รุ่น AD22-22TMRS แบบกลม

     Room Temperature Indicator มิเตอร์ วัดอุณหภูมิห้อง รุ่น AD22-22TMR แบบกลม, รุ่น AD22-22TMRS แบบสี่เหลี่ยม

     Push Button Switch สวิทช์กด รุ่น SB7-CA, รุ่น SB7-CW แบบมีไฟ

     Selector Switch สวิทช์ลูกศร รุ่นSB7-CD,SB7-CG,SB7-CK

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ 

Up Date 04/01/2022

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ