ราคา Price List เพาเวอร์ปลั๊ก ไฟแรงดันต่ำ (Power Plug Low Voltage 20V-25V) ยี่ห้อ DAKO

 

พาวเวอร์ปลั๊ก แรงดันต่ำ (Power Plug Low Voltage) ยี่ห้อ DAKO

ปลั๊กตัวผู้ (Plug) IP44

รุ่น LVN012 2P 16A/ รุ่น LVN022 2P 32A 20Vac.-25Vac.

รุ่น LVN013 3P 16A/ รุ่น LVN023 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

เต้ารับตัวเมีย กลางทาง (Connector) IP44

รุ่น LVN212 2P 16A/ รุ่น LVN222 2P 32A 20Vac.-25Vac. 

รุ่น LVN213 3P 16A/ รุ่น LVN223 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

เต้ารับฝังตรง (Flanged Socket) IP44

รุ่น LVN312 2P 16A/ รุ่น LVN322 2P 32A 20Vac.-25Vac. 

รุ่น LVN313 3P 16A/ รุ่น LVN323 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

 

   ปลั๊กตัวผู้ (Plug) IP67 กันน้ำ

   รุ่น LVN0121 2P 16A/ รุ่น LVN0221 2P 32A 20Vac.-25Vac.    รุ่น LVN0131 3P 16A/ รุ่น LVN0231 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

   เต้ารับตัวเมีย กลางทาง (Connector) IP67 กันน้ำ

   รุ่น LVN2121 2P 16A/ รุ่น LVN2221 2P 32A 20Vac.-25Vac.   รุ่น LVN2131 3P 16A/ รุ่น LVN2231 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

   เต้ารับฝังตรง (Flanged Socket) IP67 กันน้ำ

   รุ่น LVN3121 2P 16A/ รุ่น LVN3221 2P 32A 20Vac.-25Vac.   รุ่น LVN3131 3P 16A/ รุ่น LVN3231 3P 32A 20Vac.-25Vac. 

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

Up Date 25/02/2022

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ