ราคา Price List อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเกินชั่วขณะ (Surge Protective Device/SPD-Arrester Protection) ยี่ห้อ hakel ระบบไฟ VAC,VDC

SPD เป็นอุปกรณ์ป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินชั่วขณะ/ไฟกระชาก (Surge

 Protection Device-Lighting Arrester มีไว้เพื่อลดหรือขจัดกระแสไฟฟ้า

-แรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าผ่า ในระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร                        

    Surge Protective Device ยี่ห้อ hakel มีให้เลือกใช้งานหลายรุ่น   

ตามความเหมาะสมของงานที่ใช้ติดตั้ง  

Type1 Vac. รุ่น HA110,HZ110/500,HLA50-255(HS50-50),HLA50-440(HS55),HS100,JK110

TYPE 1+2 Vac. รุ่น HLSA25-275 S (SPC25 DS),HLSA25-275/1+1S (SPC25 DS/1+1),HLSA25-275/3+0S (SPC25 DS/3+0),HLSA25-275/3+1S (SPC25 DS/3+1)

TYPE2 Vac. รุ่น HSA-275M S (PIIIM-275 DS),HSA-440M S (PIIIM-440 DS),HSA-275/1+1M S (PIIIM-275 DS/1+1),HSA-275/3+1M S (PIIIM-275 DS/3+1)

   TYPE3 Vac. รุ่น HSAF10 S (PI-K8 DS),HSAF16 S (PI-K16 DS),PI-K25 DS,HSAF32 S (PI-K32 DS)

   ClassI+II Vdc. 1000VDC. Photovoltaic System รุ่น PIVM PV 1000DS,PIIIM PV 1000 DC

   TYPE3 Vdc. 12Vdc,24Vdc,48Vdc,110Vdc.  รุ่น P-k16/12DC,P-k16/24DC,P-k16/48DC,P-k16/110DC                                              

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ 

Up Date 25/02/2022

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ