ราคา Pricelist Paladin Transducer ยี่ห้อ Crompton

 

Paladin Transducers Class 0.5 ยี่ห้อ Cromptom 

 

Single Phase - 3 Phase Current Transdecer รุ่น

253-TAA/256-TAA/253-TAL/256-TAL/

256-TAS/253-TAR/256-TAR

Single Phase - 3 Phase AC Voltage Transducer รุ่น

253-TVA/253-TVL/256-TVL/256-TVS

253-TVZ/253-TVR/256-TVR

Frequency Transducer รุ่น

253-THZ 45/55HZ, 253-THZ 45/65HZ, 360/440HZ

Linear Integrator  Pulsed Transducer รุ่น 253-TIK

  

   Temperature Transducer  รุ่น 256-TTA/256-TTM/256-TTV,   256-TTN/256-TTC/256-TTF

   Resistance Transmitter รุ่น  253-TRR 10 ohms / 253-TRR 100 ohms

   Watt Transducer  รุ่น  256-TWK/256-TWL/256-TWH/256-TWM/256-TWN

   Var Transducer รุ่น  256-TXK/256-TXG/256-TXH/256-TXM/256-TXN

   VA Transducer  รุ่น 256-TYK/256-TYG/256-TYH/256-TYM/256-TYN

   Power Factor-Phase Angle Transducer รุ่น  256-TPS/256-TPA/256-TPT/256-TPB

หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 

Up Date 05/02/2019

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ