ราคา Price List พาเนล-มัลติฟังค์ชั่น ดิจิตอล เพาเวอร์ มิเตอร์ (Panel Digital Meter-Multifunction Power) ยี่ห้อ LUMEL

ดิจิตอล พาแนลมิเตอร์ (Digital Panel Meter) ยี่ห้อ LUMEL

มัลติฟังค์ชั่น ดิจิตอลเพาเวอร์ มิเตอร์(Multifunction Digital Power Meter) ยี่ห้อ ลูเมล-LUMEL

เน็ทเวอร์ค ดิจิตอล พาวเวอร์มิเตอร์ (Network Digital Power Meter)  ยี่ห้อ ลูเมล-LUMEL  

Model ND10 Multifunction Power Meter (AC Meter) แรงดันตรวจวัด 3เฟส4สาย 230Vac. L-N,400Vac. L-L 

Model ND20 Network Power Meter (AC Meter) แรงดันตรวจวัด 3เฟส4สาย 230Vac. L-N,400Vac. L-L MODBUS RTU/RS485 

Model ND30/ND30loT Network Power Meter (AC Meter) แรงดันตรวจวัด 1เฟส2สาย,3เฟส4สาย 230Vac. L-N,400Vac. L-L MODBUS RTU/RS485  Ethernet 10/100 Base T:TCP/IP,HTTP,FTP,

MQTT(ND30loT),Memory 8 GB (Option สั่งเพิ่ม) 

 

   Model NR30/NR30loT Network Power Meter (AC Meter) รุ่นติดราง

   แรงดันตรวจวัด 1เฟส2สาย,3เฟส4สาย 230Vac. L-N,400Vac. L-L MODBUS RTU/RS485 

   Ethernet 10/100 Base T: TCP/IP,HTTP,FTP,MQTT(ND30loT),Memory 8 GB (Option สั่งเพิ่ม) 

   Model N24/N30H,N30P,N30O Digital Meter ขนาด 48x96mm. 

   แอมป์มิเตอร์ (AmpMeter) , โวลท์มิเตอร์ (VoltMeter)

   วัดพลังงานไฟฟ้า (KiloWatt Meter/KW),วัดความถี่ (Frequency Meter/Hz. Meter)

   วัดความเร็ว (Speed Meter/RPM),วัดอุณหภูมิ (Temperature Meter)

   SHUNT for DC Meter 10A-2500A Output 60mV.

  หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมาก

 UpDate /24/12/2020

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ