ราคา Price List พาเนล มิเตอร์ (Panel Meter ) LUMEL


ดิจิตอล พาแนลมิเตอร์ (Digital Panel Meter) "LUMEL"

แอมป์มิเตอร์ (AmpMeter) , โวลท์มิเตอร์ (VoltMeter)

วัดพลังงานไฟฟ้า (KiloWatt Meter/KW)

วัดความถี่ (Frequency Meter/Hz. Meter)

วัดความเร็ว (Speed Meter/RPM)

วัดอุณหภูมิ (Temperature Meter)

ดิจิตอล เพาเวอร์ มิเตอร์ ( Digital Power Meter)

มิเตอร์ ควบคุมอุณหภูมิ (Digital Temperature Controller)

 

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมาก

 

UpDate 05/02/2019

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ