ราคา Pricelist ป้ายบอกทางฉุกเฉินแอลอีดี (Emergency LED Exit Sign/Exit Light) "DYNO"      XBE-10N,XBE-10R

ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign/Exit Light) 

ใช้สำหรับให้แสงสว่างเพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้น

ทางที่ปลอดภัย หรือบอกข้อความตามที่ระบุไว้ในป้ายโคมเหมาะสำหรับ

บริเวณที่มีคนจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้อง

ประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น

      ป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น Slim (Exit Sign) ของ ไดโน-Dyno มีให้

เลือกใช้งานหลายแบบ

รุ่น XBE-10N-1A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง  ไม่ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10N-1B LED แบบติดผนัง ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้านสำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ไม่ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10N-1D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ไม่ใช้ Remote Control 

รุ่น XBE-10N-2A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ไม่ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10N-2D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน  สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ไม่ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10R-1A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง  ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10R-1B LED แบบติดผนัง ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10R-1D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ใช้ Remote Control 

รุ่น XBE-10R-2A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ใช้ Remote Control

รุ่น XBE-10R-2D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน  สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง ใช้ Remote Control

   แบตเตอรี่ สำหรับ ป้ายไฟฉุกเฉิน (Battery for Exit Sign LED) DYNO 

   รุ่น  NH1221-1BNP Nickel Metal Hydride 1x1.2Vdc. 2100mAh.

   รุ่น  NH1221-3B2P Nickel Metal Hydride 3x1.2Vdc. (3.6 Vdc.) 2100mAh. 2 Pins

   รุ่น  NH1221-3B4P  Nickel Metal Hydride 3x1.2Vdc. (3.6 Vdc.) 2100mAh. 4 Pins

   รุ่น  NH1221-4B4P Nickel Metal Hydride 4x1.2Vdc. (4.8 Vdc.) 2100mAh. 4 Pins

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            อีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 

 UpDate 05/02/2019

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ