ราคา Pricelist ป้ายไฟบอกทางฉุกเฉินหลอดแอลอีดี (LED Exit Sign/Exit Light) Dyno/ไดโน

   

 โคมไฟทางออกฉุกเฉิน/ป้ายไฟทางออกฉุกเฉิน (Exit Sign/Exit 

Light) ใช้สำหรับให้แสงสว่างเพื่อบอกเส้นทางในการเดินทางไปในเส้น

ทางที่ปลอดภัย หรือบอกข้อความตามที่ระบุไว้ในป้ายโคมเหมาะสำหรับ

บริเวณที่มีคนจำนวนมากหรือบริเวณที่สำคัญ เช่น ทางเดินส่วนกลาง ห้อง

ประชุม ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล โรงงาน เป็นต้น

      ป้ายทางออกฉุกเฉิน รุ่น Slim (Exit Sign) ของ ไดโน-Dyno มีให้

เลือกใช้งานหลายแบบ

รุ่น LX-S10-1A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน              สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง 

รุ่น LX-S10-1B LED แบบติดผนัง ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน                  สำรองไฟนาน ชั่วโมง 

รุ่น LX-S10-1C LED แบบแขวนเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน          สำรองไฟนาน   ชั่วโมง 

   รุ่น LX-S10-1D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 1 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง 

   รุ่น LX-S10-2A LED แบบติดเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง

   รุ่น LX-S10-2C LED แบบแขวนเพดาน ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน สำรองไฟนาน   ชั่วโมง 

   รุ่น LX-S10-2D LED แบบติดฝังฝ้า ติดสติ๊กเกอร์ 2 ด้าน  สำรองไฟนาน 3 ชั่วโมง

      

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า            และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

 

UpDate 07/09/2019 

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ