ราคา Price List พาเนล มิเตอร์ (Panel Meter ) LUMEL

อนาล็อค พาแนลมิเตอร์ (Analog Panel Meter) "LUMEL"

แอมป์มิเตอร์ (AmMeter) , โวลท์มิเตอร์ (Volt Meter) EA-19

วัดพลังงานไฟฟ้า (KiloWatt Meter/KW) PA-39

วัดความถี่ (Frequency Meter/Hz. Meter) CA-39

เพาเวอร์แฟคเตอร์ มิเตอร์ ( Power Factor Meter) FA-39

ดิจิตอล พาแนลมิเตอร์ (Digital Panel Meter) "LUMEL"

แอมป์มิเตอร์ (AmpMeter) , โวลท์มิเตอร์ (VoltMeter)

วัดพลังงานไฟฟ้า (KiloWatt Meter/KW)

วัดความถี่ (Frequency Meter/Hz. Meter)

วัดความเร็ว (Speed Meter/RPM)

วัดอุณหภูมิ (Temperature Meter)

ดิจิตอล เพาเวอร์ มิเตอร์ ( Digital Power Meter)

มิเตอร์ ควบคุมอุณหภูมิ (Digital Temperature Controller)

 

 หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า  และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ 

Up Date 30/01/2017

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ