ราคา Pricelist โคมไฟไฮเบย์ (Highbay Fixture) หลอด HID"Philips"

 

โคมไฟไฮเบย์ "Philips" HID 

EnduraBay

รุ่น HPK138 สำหรับหลอด แสงจันทร์/เมทัลฮาไลด์/

ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม ขนาด 250W-400W

รุ่น HPK238 สำหรับหลอด แสงจันทร์/เมทัลฮาไลด์/

ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม ขนาด 150W-400W

VerseBay

รุ่น HPK518 สำหรับหลอด แสงจันทร์/เมทัลฮาไลด์/

ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม ขนาด 250W-400W

CrestBay

รุ่น HPK888 สำหรับหลอด แสงจันทร์/เมทัลฮาไลด์/

ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม ขนาด 150W-400W

Up Date 01/01/2017

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ