ราคา Pricelist โคมไฟไฮเบย์ แอลอีดี (Highbay LED Fixture) "Philips"

 

โคมไฮเบย์ LED "Philips"

SmartBright

รุ่น BY218 LED50,BY218 LED90,BY218 LED180

GreemPerform Highbay Gen2

รุ่น BY689P LED100

รุ่น BY688P LED160

รุ่น BY687P LED200

GreenPerform Highbay Gen3

รุ่น BY698P LED110

รุ่น BY698P LED160

รุ่น BY698P LED200

UpDate 21/09/2016

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ