ราคา PriceList คีมตัดสายไฟ แบบเฟืองทด(Hand Ratcheting Cable Cutter Pliers) "OPT"

คีมตัดสายไฟฟ้า แบบเฟืองทด "OPT"

รุ่น SC16 - LK1000A ตัดสายไฟได้สูงสุด 325 Sq.mm.- 1000 Sq.mm.

รุ่น PC-40H ใช้งานร่วมกับสว่าน ตัดสายไฟได้สูงถึง 400 Sq.mm.

UpDate 01/01/2017

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ