ราคา Price List โคมไฟฟลัดไลท์ (Floodlight Fixture) HID "Philips"

 

โคมไฟฟลัดไลท์ (Floodlight HID) "Philips"

Con-Tempo

รุ่น RVP250 สำหรับหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม/เมทัลฮาไลด์

ขนาด 70W-150W

รุ่น RVP350 สำหรับหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม/เมทัลฮาไลด์

ขนาด 250W-400W

Tango 2/3

รุ่น MMF283,MMF383 สำหรับหลอดเมทัลฮาไลด์ 70W-400W

รุ่น SMF283,SMF383 สำหรับหลอดไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม 70W-400W

NHF 901 สำหรับหลอด ไฮเพรสเชอร์โซเดี่ยม/เมทัลฮาไลด์ 1000W

 

 

ุ่

UpDate 01/01/2017

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ