ราคา Price List คีมย้ำหางปลาสายไฟ ชนิดใช้แรงมือ(HAND Crimping Tools) "OPT" รุ่น KH ย้ำหางปลา 1.5 Sq.mm.-150 Sq.mm.,รุ่น CT ย้ำหางปลา 10 Sq.mm.-150 Sq.mm.,รุ่น HX ย้ำหางปลา 1Sq.mm.-240 Sq.mm.,รุ่น CX-1B ย้ำหางปลา 25 Sq.mm.-300 Sq.mm.

UpDate 02/01/2017 

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ