ราคา Price List หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดแกนหมุน (Variable Voltage Transformer-Variac) "Slide Up"

 

หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าชนิดแกนหมุน Variac (Variable Voltage Transformer) "Slide Up"

     เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับใช้ ทดสอบแรงดันไฟฟ้าในห้อง

ทดลอง (Lab Voltage) ใช้ตั้งค่ามาตรวัด (Calibration Meter)

เป็นแหล่งจ่ายไฟ/ปรับไฟสำหรับแสงสว่างจำนวนมาก ใช้ในงาน

ปรับความเร็วมอเตอร์และงานอุตสาหกรรมที่ต้องใช้การปรับแรง

ดันไฟฟ้า

     หม้อแปลงปรับแรงดันไฟฟ้าแบบแกนหมุน (Variable

Voltage Transformer-Variac)

"Slide Up" จ่ายกระแสไฟได้ราบเรียบ แรงดันสม่ำเสมอ ตอบสนองการปรับค่าได้ทันที

อุณหภูมิเพิ่มอย่างช้าๆ แข็งแรงทนทาน ให้ประสิทธิภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น มีให้เลีอก

ทั้งระบบไฟฟ้า 1 เฟส ( Single Phase ) และ 3 เฟส ( Tree Phase )

    รุ่น SB,B,TSB  1 เฟส 2 สาย

   Input 220 Vac Output 0-260 Vac 50/60 Hz.

   มีขนาดตั้งแต่ 500 VA - 20 KVA

   รุ่น K-Series 3 เฟส 4 สาย

  Input 380 Vac Output 0-450 Vac.50/60 Hz.

  ขนาดตั้งแต่ 3.3 KVA - 33  KVA

   หากท่านต้องการ ใบเสนอราคา และส่วนลดพิเศษ กรุณาช่วย กรอกรายละเอียด ยี่ห้อ รุ่น จำนวนของสินค้า                และอีเมล์ตอบกลับ ลงในแบบฟอร์มด้านล่างให้ด้วยครับ / ขอบพระคุณมากครับ

UpDate 8/6/58

 

ขอใบเสนอราคา/ส่วนลดพิเศษ

เสนอราคาส่งทาง e-mail ครับ